Accretion disk : การเกาะพอกของแผ่นจาน

 

ลักษณะแผ่นจานกลมของก๊าซ (Gas) และฝุ่นละออง (Dust) ซึ่งหมุนโคจรเป็นแผ่นแบนราบ เป็นระนาบเดียวกับแนวศูนย์สูตร (Equatorial plane) เป็นการเกิดขึ้น ช่วงการก่อตัวของดาวเคราะห์หรือดาวตั้งแต่รุ่นเยาว์โดยวัตถุดิบของแผ่นจาน (Disk materials) สามารถเกาะพอกเข้าอย่างช้าๆ จนเป็นเนื้อเดียวกันกับดาวเคราะห์ หรือดาวและในที่สุดการเกาะพอกแผ่นจานจะกลมกลืนกับมวล (Mass) ของดาวเคราะห์ (Planet) หรือดาว (Star)

กรณีการเกาะพอก (ไม่ใช่ลักษณะแผ่นจาน) เรียกว่า Accretion ลักษณะการรวมของก๊าซและฝุ่นละอองเป็นหนึ่งเดียวกันมีขนาดใหญ่ ทำให้เป็นมวลรวม เข้าดังเช่นการก่อตัวเป็นดวงจันทร์ (Moon)ดาวเคราะห์และดาว ทั้งนี้เป็นการทับถมของอนุภาคขนาดเล็ก ที่มีอยู่อย่าง มากมายในอวกาศ หรือการวิ่งเข้า ชนปะทะเกาะตัว กันของอนุภาคขนาดเล็กๆ เกาะพอกทีละเล็กทีละน้อย ด้วยความยาวนานนับพัน ล้านๆ ปี จากก้อนเล็กๆก้อนเดียว จนเกิดเป็น สนามแรงโน้มถ่วง (Gravitational) ในอวกาศ โดยทั้งสองกรณีนั้นจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีก เช่น ความหนาแน่นของก๊าซฝุ่นหมอกโมเลกุล (Molecular clouds) ความกดดันสูง ความร้อนสูงและการแผ่รังสีสูง จึงสามารถทำให้การก่อตัว ของดาวนั้นสมบูรณ์ขึ้นได้

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer