active region : ขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธิ์

 

ขอบเขตพื้นที่ในชั้นบรรยายกาศของดวงอาทิตย์ (Sun) จากชั้น Photosphere (ผิวชั้นล่างสุดของดวงอาทิตย์) ถึงชั้นโคโรน่า (Corona) บรรยากาศชั้นบนสุดซึ่งเบาบาง ได้เกิดการขยายตัวขึ้น ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กของ ดวงอาทิตย์มีความแข็งแกร่งปรากฎออกมาจากภายในของดวงอาทิตย์ ประกอบด้วยวงละอองของแม่เหล็ก อยู่โดยรอบและอยู่เหนือบริเวณจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ (Solar Activity)

โดยรวมขอบเขตสำแดงอิทธิฤทธื์ หมายถึงบริเวณที่มี ความแข็งแกร่งของสนามแม่เหล็ก แสดงโครงสร้างขอบเขตม้วนบิดไปมาเป็นวงสูงใหญ่ (Loop structures) โดยมีอนุภาคสนามแม่เหล็กลอยไปตามเส้นสนามแม่หล็ก

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography