alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน

 

คลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนไหว (Wave motion) ในละอองแม่เหล็กของไอก๊าซร้อน (Magnetized Plasma) วิ่งแกว่งไปมาทแยงไข้วผ่านกัน ในสนามแม่เหล็กโดยตรง (แบบแผ่กระจาย) ไปพร้อมๆกับพายุสุริยะ ทั้งนี้ปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งนั้นเนื่องจากเส้น สนามแม่เหล็กตึงเครียดจากปฎิกิริยา ความกดดันจะเกิดย้อนกลับของแรง G เพื่อรักษาความสมดุลย์ (Restoring force) และกลไกของ แม่เหล็กไฟฟ้าจะแผ่อำนาจไปยังคลื่นอัลเฟนด้วยความเร็วอย่าง เพียงพอกับเส้นสนามแม่เหล็ก

ดังนั้นพายุสุริยะ (Solar wind) จึงคล้ายลำธารคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะแสดงความกว้าง และการคงที่ของอนุภาคอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพัดออกมาจากดวงอาทิตย์ (Sun) เข้าปะทะกับขอบเขตสนามแม่เหล็กโลก (Earth's magnetic field) เพราะภายในซ้อนทับด้วยคลื่นอัลเฟน (Alfv'en wave)

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer