alfv'en wave : คลื่นอัลเฟน

 

คลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนไหว (Wave motion) ในละอองแม่เหล็กของไอก๊าซร้อน (Magnetized Plasma) วิ่งแกว่งไปมาทแยงไข้วผ่านกันในสนามแม่เหล็กโดยตรง (แบบแผ่กระจาย) ไปพร้อมๆกับพายุสุริยะ ทั้งนี้ปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งนั้น เนื่องจากเส้นสนามแม่เหล็กตึงเครียดจากปฎิกิริยา ความกดดันจะเกิดย้อนกลับของแรง G เพื่อรักษาความสมดุลย์ (Restoring force) และกลไกของแม่เหล็กไฟฟ้าจะแผ่อำนาจไปยังคลื่นอัลเฟนด้วยความเร็วอย่าง เพียงพอกับเส้นสนามแม่เหล็ก

ดังนั้นพายุสุริยะ (Solar wind) จึงคล้ายลำธารคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะแสดงความกว้าง และการคงที่ของอนุภาคอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพัดออก มาจากดวงอาทิตย์ (Sun) เข้าปะทะกับขอบเขตสนามแม่เหล็กโลก (Earth's magnetic field) เพราะภายในซ้อนทับด้วยคลื่นอัลเฟน (Alfv'en wave)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography