Alfv'en Wave : คลื่นอัลเฟน

 

Alfv'en Wave
คลื่นอัลเฟน
 

คลื่นที่เกิดจากการเคลื่อนไหว (Wave motion) ในละอองแม่เหล็กของไอก๊าซร้อน (Magnetized Plasma) วิ่งแกว่งไปมาโดยเป็นเส้นทแยงไข้วผ่านกันในสนามแม่เหล็กโดยตรง (แบบแผ่กระจาย) ไปพร้อมๆกับพายุสุริยะทั้งนี้ปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆในสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งนั้น

 

เนื่องจากเส้นสนามแม่เหล็กตึงเครียดจากปฎิกิริยาความกดดันจะเกิดย้อนกลับของแรง G เพื่อรักษาความสมดุลย์ (Restoring force) และกลไลของแม่เหล็กไฟฟ้าจะแผ่อำนาจ ไปยังคลื่นอัลเฟนด้วยความเร็วอย่างเพียงพอกับเส้นสนามแม่เหล็ก

 

ดังนั้นพายุสุริยะ (Solar wind) จึงคล้ายลำธารคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะแสดงความกว้างและการคงที่ของอนุภาคอย่างไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อพัดออกมาจากดวง อาทิตย์ (Sun) เข้าปะทะกับขอบเขตสนามแม่เหล็กโลก (Earth's magnetic field) เพราะภายในซ้อนทับด้วยคลื่นอัลเฟน