Asteroid Belt : แถบดาวเคราะห์น้อย

 

Asteroid Belt
แถบดาวเคราะห์น้อย
 

พื้นที่ช่องว่างในอวกาศ ซึ่งมีขอบเขตอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคาร (Mars) และดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ระหว่าง 2.12 - 3.3 AU. เป็นแหล่งชุมนุมหนาแน่นของแถบดาว เคราะห์น้อย ไม่น้อยกว่า 2,000,0000 ดวง ส่วนใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 500 กม. พบว่าดาวเคราะห์น้อย (Asteroids) ขนาด 200 กม. มีจำนวนมากกว่า 1,000 ดวง และ ขนาดไม่เกิน 1 กม. มีมากกว่า 1,000,000 ดวง

 

ส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบของหินหรือฝุ่นหินสะสมพอกหนา และจากการชนปะทะซึ่งกันและกัน รูปทรงดาวเคราะห์น้อยมักคล้ายหัวมันฝรั่ง มีวงโคจร ไม่เสถียรบางดวง หมุนช้ามากเพราะแกนในได้ปราศจากพลังงาน แต่หมุนได้เพราะได้รับพลังงานจากดาวพฤหัสบดี ส่งมาถึงเป็นส่วนใหญ่

 

แม้บริเวณนี้เต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อยที่มีองค์ประกอบของหินเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีชิ้นส่วนเหลือจากดาวหาง (Comet) มีองค์ประเภทเหล็กโลหะซึ่งดาวหางเป็นตัวการ นำเข้ามาจากขอบสุริยะทิ้งเศษซากเอาไว้ และบางส่วนยังมีประเภทเศษซากดาวแคระน้ำแข็ง (Ice dwarfs) โคจรปะปนอยู่ด้วย นอกจากนั้นถัดออกมาตามแนววงโคจรของ ดาวพฤหัสบดียังมีกลุ่มดาวเคราะห์น้อย โทรจัน (Trojan) โคจรอยู่ด้านหน้าและด้านหลังอีกจำนวนหนึ่ง