astronomical unit : หน่วยวัด ระยะทางดาราศาสตร

 

สัญลักษณ์ตัวอักษรย่อ คือ AU แสดงค่าเฉลี่ยระยะทางในอวกาศ มีเกณฑ์นับระหว่างโลก (Earth) และดวงอาทิตย์ (Sun) เท่ากับ 1 AU เป็นระยะห่าง 150 ล้านกิโลเมตร (93 ล้านไมล์) และเท่ากับ 215 Solar radii (รัศมีวงกลมของดวงอาทิตย์)

หน่วยวัดระยะทางดาราศาสตร์ (Astronomical unit) นับคำนวณระยะวงโคจรของดวงอาทิตย์ ในช่วงหมุนรอบตัวเองที่ 365.2568983 วัน Astronomical unit (AU) นิยมใช้บอกระยะทางในระบบสุริยะ (Solar System) ส่วนวัตถุที่โคจร เช่นดาวที่ไกลออกไป มักจะใช้หน่วยบอกระยะทางเป็นปีแสง (Light year)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography