Asymmetrical galaxies : อสมมาตร กาแล็คซี่

 

Asymmetrical Galaxies
ดาราศาสตร์
 

กาแล็คซี่ (Galaxy) ส่วนใหญ่มักแสดงความแข็งแกร่ง ด้วยแกนที่สมมาตร (Strong symmetries) ทั้ง 3 แกนซึ่งแสดงความโค้งโก่งตัว เฉจากรอบวง สมมาตร (Circular symmetry) กรณีเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับลักษณะอสมมาตรของกาแล็คซี่

 

อสมมาตรกาแล็คซี่ เป็นผลจากเมื่อสนามแรงโน้มถ่วงของ กาแล็คซี่หนึ่งมีปฎิกิริยา (Interaction) กระทบกระทั่งกัน กับอีกกาแล็คซี่หนึ่ง ด้วยการเคลื่อนตัวเข้าหากันเกิดความ อ่อนไหวรบกวนบ่อยๆกลายเป็นกิจวัตรเพราะได้ส่งพลังงานไปยังแผ่นจานกลม (Galactic disks) ของกาแล็คซี่มีผลต่อระบบแหล่งก่อตัวของดาว

 

ความอสมมาตรของกาแล็คซี่ จึงเกี่ยวข้องกับแผ่นจานกลมของกาแล็คซี่ ด้วยอัตราความเร็วมีอิทธิพลรบกวนการก่อตัวของดาวเกิดใหม่ รูปแบบดังกล่าวจะสมบูรณ์แบบและ สงบลงใช้เวลายาวนานเริ่มแต่เคลื่อนตัวเข้าหากันจนรวมตัวกัน จะคืนสู่สภาวะปกติสมมาตรเช่นเดิมราว 500 ล้านปี จึงทำให้การก่อตัวของดาวเป็นปกติธรรมดาในกาแล็คซี่

 

ทั้งนี้ลักษณะเกิดอสมมาตร ของกาแล็คซี่จะพบนานๆครั้ง ตัวอย่าง : กาแล็คซี่ NGC 3718 บิดม้วนขมวดกัน (สังเกตแนวกลางกระเปาะ มีเส้นสีน้ำตาลบิดม้วน) และด้านขวามี กาแล็คซี่ใหญ่ห่างไป 150,000 ปีแสง คือ NGC 3729 เป็นตัวการสร้างปฎิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วง ให้เกิดการบิดของแขนด้านบนมีกลุ่มกาแล็คซี่ Hickson 56 ร่วมปฎิสัมพันธ์อีก กลุ่มรูปร่างกาแล็คซี่นี้จึงต้องผิดปกติเป็นลักษณะอสมมาตรกาแล็คซี่ NGC 6745 รูปร่างผิดปกติ สาเหตุจากการเคลื่อนตัวเข้าหากันของ 2 กาแล็คซี่จนเกิดกันชนรวมตัวสังเกตุ แนวเส้นสีฟ้าซึ่งทางโคจรของดาวต่างจากกาแล็คซี่ปกติทั่วไป