asymmetrical galaxies : อสมมาตร กาแล็คซี่

 

กาแล็คซี่ (Galaxy) ส่วนใหญ่มักแสดงความแข็งแกร่ง ด้วยแกนที่สมมาตร (Strong symmetries) ทั้ง 3 แกน ซึ่งแสดงความโค้งโก่งตัว เฉจากรอบวงสมมาตร (Circular symmetry) กรณีเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับ ลักษณะอสมมาตรของกาแล็คซี่ อสมมาตรกาแล็คซี่เป็นผลจากเมื่อสนามแรงโน้มถ่วง ของกาแล็คซี่หนึ่งมีปฎิกิริยา (Interaction) กระทบกระทั่งกันกับอีกกาแล็คซี่หนึ่ง ด้วยการเคลื่อนตัวเข้าหากันเกิดความอ่อนไหวรบกวนบ่อยๆ กลายเป็นกิจวัตรเพราะได้ส่งพลังงานไปยังแผ่น จานกลม (Galactic disks) ของกาแล็คซี่มีผลต่อระบบแหล่งก่อตัวของดาว (Star-forming)

ความอสมมาตรของกาแล็คซี่ จึงเกี่ยวข้องกับแผ่นจานกลมของกาแล็คซี่ ด้วยอัตราความเร็วมีอิทธิพลรบกวน การก่อตัวของดาวเกิดใหม่รูปแบบดังกล่าว จะสมบูรณ์แบบ และสงบลงใช้เวลายาวนาน (เริ่มแต่เคลื่อนตัวเข้าหากันจนรวมตัวกัน) ที่จะคืนสู่สภาวะปกติสมมาตรเช่นเดิมราว 500 ล้านปี จึงทำให้การก่อตัวของดาว (Star) เป็นปกติธรรมดาในกาแล็คซี่นั้น ทั้งนี้ลักษณะเกิดอสมมาตรของกาแล็คซี่จะพบนานๆครั้ง

ตัวอย่าง : กาแล็คซี่ NGC 3718 บิดม้วนขมวดกัน (สังเกตแนวกลางกระเปาะมีเส้นสีน้ำตาลบิดม้วน) และด้านขวามีกาแล็คซี่ใหญ่ห่างไป 150,000 ปีแสง คือ NGC 3729 เป็นตัวการสร้างปฎิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงให้เกิดการบิดของแขน ด้านบนมีกลุ่มกาแล็คซี่ Hickson 56 ร่วมปฎิสัมพันธ์อีกกลุ่ม รูปร่างกาแล็คซี่นี้ จึงต้องเหยเกเป็น ลักษณะอสมมาตร กาแล็คซี่ NGC 6745 รูปร่างผิดปกติสาเหตุจากการเคลื่อนตัวเข้าหากันของ 2 กาแล็คซี่ จนเกิดกันชนรวมตัวจนเหยเก สังเกตุแนวเส้นสีฟ้าทางโคจร ของดาว ต่างจากกาแล็คซี่ปกติทั่วไป