aurora oval : ออโรรา วงรูปไข

 

ออโรรา (Aurora) ที่เกิดขึ้นโดยมีรูปทรงคล้ายวงรูปไข่ (Oval) อาจเกิดขึ้น 1-2 วง บริเวณเหนือภูมิประเทศแถบ ขั้วโลกในเวลากลางคืน ราวๆเส้นรุ้ง (Latitudes) ที 67 องศาเหนือและใต้และมีความกว้างประมาณ 6 องศา ซึ่งหากมีตำแหน่งกว้างถึง 2 วงคู่ แสดงว่ามีความเข้มข้นของภูมิประเทศสนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic) และพบการเกิดกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Solar activity) ค่อนข้างผิดปกติต่อการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) เพิ่มมากขึ้น

สำหรับออโรล่าวงรูปไข่ (Aurora oval) สามารถตรวจโดยดาวเทียมที่โคจรอยู่เหนือโลกจึงมองเห็นรูปทรงชัดเจน ส่วนหอสังเกตการณ์ภาคพื้นดินห็นเป็นรูปด้านตัดของ รูปไข่มีลักษณะแสงระยิบระยัพัดสบัดบคล้ายริบบิ้นเป็นทางยาว