Aurora Oval : ออโรราวงรูปไข่

 

Aurora Oval
ออโรราวงรูปไข่
 

ออโรรา (Aurora) ที่เกิดขึ้นโดยมีรูปทรงคล้ายวงรูปไข่ (Oval) อาจเกิดขึ้น 1-2 วง บริเวณเหนือภูมิประเทศแถบ ขั้วโลกในเวลากลางคืน ราวๆเส้นรุ้ง (Latitudes) ที 67 องศา เหนือและใต้และมีความกว้างประมาณ 6 องศา ซึ่งหากมีตำแหน่งกว้างถึง 2 วงคู่ แสดงว่ามีความเข้มข้นของภูมิประเทศสนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic) และพบการเกิด กิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Solar Activity) ค่อนข้างผิดปกติต่อการเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) เพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับออโรราวงรูปไข่สามารถตรวจโดยดาวเทียมที่โคจรอยู่เหนือโลกจึงมองเห็นรูปทรงชัดเจน ส่วนหอสังเกตการณ์ภาคพื้นดินห็นเป็นรูปด้านตัดของรูปไข่มีลักษณะแสง ระยิบระยับพัดสบัดคล้ายริบบิ้นเป็นทางยาว