Aurora : ออโรรา

 

Aurora
ออโรรา
 

ปรากฎการณ์แสงหลากสี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณขั้วสนามแม่เหล็กโลก แสงนั้นจะเรืองรองพัดพลิ้วไหวสะบัดบนท้องฟ้าเป็นวงกว้างใหญ่สูงขึ้นไป 100 - 800 กิโลเมตรจาก ผิวโลก (Earth) แสงดังกล่าวเกิดจากการชนปะทะระหว่างอนุภาคอะตอมไอออนและโมเลกุล ในบรรยากาศชั้นสูง (Upper atmosphere) จากการกระตุ้นโดย Electrons ปลาย หางของแม่เหล็กโลก (Earth’s magnetotail) และพลังงานทวนย้อน (Reconnection) เชื่อมโยงกันของพายุสุริยะ (Solar wind) จากดวงอาทิตย์ (Sun) ที่หลุดรอดเข้ามาใน บรรยากาศชั้นสูง

 

กรณีเกิดขึ้นบริเวณขั้วเหนือเรียกว่า แสงเหนือ (Northern lights หรือ Aurora borealis) กรณีเกิดขึ้นบริเวณขั้วใต้เรียกว่า แสงใต้ (Southern lights หรือ Aurora australis) และ สามารถเกิดบนดาวเคราะห์อื่น ที่มีสนามแม่เหล็กแข็งแกร่งมั่นคง เช่น ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน ได้เช่นกัน

 

ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้ได้ เพราะอยู่ในตำแหน่งเขตเส้นศูนย์สูตร และสำหรับข้อมูลใหม่พบว่าการเกิดออโรราบนดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และดาวเสาร์ (Saturn) อาจมีส่วนจากองค์ประกอบทางเคมีจากดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารด้วย