aurora : ออโรรา

 

ปรากฎการณ์แสงหลากสี เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณขั้วสนามแม่เหล็กโลก แสงนั้นจะเรืองรองพัดพลิ้วไหวสะบัดบนท้องฟ้า เป็นวงกว้างใหญ่สูงขึ้นไป 100 - 800 กิโลเมตรจากผิวโลก แสงดังกล่าวเกิดจากการชนปะทะระหว่างอนุภาคอะตอมไอออนและโมเลกุล ในบรรยากาศชั้นสูง (Upper atmosphere) จากการกระตุ้นโดย Electrons ปลายหางของแม่เหล็กโลก (Earth’s magnetotail) และพลังงานทวนย้อน (Reconnection) เชื่อมโยงกันของพายุสุริยะ (Solar wind) จากดวงอาทิตย์ (Sun) ที่หลุดรอดเข้ามาในบรรยากาศชั้นสูง

กรณีเกิดขึ้นบริเวณขั้วเหนือเรียกว่า แสงเหนือ (Northern lights หรือ Aurora borealis) กรณีเกิดขึ้นบริเวณขั้วใต้ เรียกว่า แสงใต้ (Southern lights หรือ Aurora australis) และสามารถเกิดบนดาวเคราะห์อื่น ที่มีสนามแม่เหล็กแข็งแกร่งมั่นคง เช่น ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน ได้เช่นกัน สำหรับในประเทศไทย ไม่สามารถมองเห็นปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้ได้ เพราะอยู่ในตำแหน่งเขตเส้นศูนย์สูตร

**มีข้อสังเกตว่าออโรราเกิดในแถบขั้วเหนือ มักมีแสงสีเขียวหรือแสงสีม่วงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในแถบขั้วโลกใต้ มักเกิดเป็นแสงสีแดงและสูงขึ้นไป 300-500 กิโลเมตร

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography