basin impact : แอ่งหลุม (จากการอัดกระทบ)

 

เกิดขึ้นจากการอัดกระทบบนโครงสร้างบนพื้นผิว โดยมีขนาดใหญ่กว่า 100 กม.ขึ้นไป จากการพุ่งชนปะทะของดาวหาง (Comet) ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) กับพื้นผิวดวงจันทร์ต่างๆหรือดาวเคราะห์ต่างๆ (Planet) ทำให้โครงสร้างนั้นเปลี่ยนรูปเป็นแอ่งใหญ่ สำหรับบนโลก (Earth) แอ่งต่างๆเหล่านั้นปัจจุบันบางแห่งเปลี่ยน สภาพเป็นทะเลสาบเก็บกักน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณี จนอาจไม่ทราบว่าครั้งหนึ่งในอดีตเกิดจากการชนปะทะจากวัตถุนอกโลก

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography