black dwarf : ดาวแคระดำ

 

ปรากฏการณ์จุดสิ้นสุดระบบพัฒนาการของดาว (Star) จากจุดจบของอายุขัยดาวแคระขาว (White dwarf star) หรือจุบจบของดาวนิวตรอน (Neutron star) ที่ได้เย็นตัวลงไม่มีแสงสว่างมีแต่ความสลัว เหลือสภาพความเหยือกเย็นลงตามลำดับ จากนั้นมวลสสารต่างๆพลังอำนาจของดาวเสื่อมลดถอยลงพัฒนาการ ไปสู่ดาว แคระดำ

กรณีดาวแคระขาว มวลสสารของ Electron สูญสิ้นลง ส่วนกรณีของดาวนิวตรอนมวลสสารของ Baryon สูญสิ้นลง ซึ่งการเกิดทั้ง 2 กรณีใช้ระยะเวลายาวนานมาก แต่ดาวแคระดำยังไม่เคยสำรวจพบ จึงเป็นเรื่องสมมุติฐานและน่าสงสัยว่าระยะเวลาที่ยาวนาน เพียงพอให้เกิดปรากฎการณ์ดาวแคระดำในจักรวาลหรือไม่ ทั้งนี้ดาว แคระดำเป็นรูปแบบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลุมดำ (Black holes) หรือดาวแคระสีน้ำตาล (Brown dwarfs)

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography