Bok Globule : ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล

 

Bok Globule
ก้อนหยาดเมฆโมเลกุล
 

กลุ่มเมฆโมเลกุล (Molecular Clouds) ที่มีขนาดกระทัดรัด เหตุที่เรียกว่า Bok Globules เพราะนักดาราศาสตร์ ชื่อ Bart Bok สังเกตพบครั้งแรก เชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสาร ตั้งต้น (Precursors) การก่อตัวของดาวต้นแบบ (Protostars) โดยมีการไหลเข้าไหลออกของวัตถุดิบ เป็นพัฒนาการแบบปกติมีขนาดเล็กไม่เกิน 3 ปีแสง มีอุณหภูมิโดยรอบ 10 Kelvin มักปรากฎอยู่ เบื้องหน้าเนบิวล่า (Nebulae) ในประเภทต่างๆ เช่น เนบิวล่ามืด (Dark Nebulae) มองเห็นง่ายเมื่ออยู่ด้านหน้าเนบิวล่าเรืองแสง (Emission Nebulae) หรือเนบิวล่าสะท้อนแสง (Reflection Nebulae)