bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน

 

เกิดขึ้นบริเวณตำแหน่งอยู่บริเวณด้านหน้าสุด ของขอบเขตสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ (Magnetosphere) ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางพายุสุริยะ (Solar wind) ที่ผ่านเข้า ยังสนามแม่เหล็กโลก (หรือดาวเคราะห์ใดๆ) ทำให้ความเร็วความกดดันความร้อนลดลง มีความคล้ายคลึงกับระรอกคลื่น ขณะเรือแล่นฝ่าไปบนผิวน้ำโดยคลื่น Bow Shock (แนวริ้วคลื่นสะท้าน) วิ่งเป็นระนาบด้วยความเร็วเหนือเสียง เกิดความสะท้านขึ้นเป็นระรอก ทำให้พายุสุริยะพัดลู่ออกไปรอบๆขอบสนามแม่เหล็ก

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer