bow shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน

 

เกิดขึ้นบริเวณตำแหน่งอยู่บริเวณด้านหน้าสุด ของขอบเขตสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ (Magnetosphere) ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางพายุสุริยะ (Solar wind) ที่ผ่านเข้า ยังสนามแม่เหล็กโลก (หรือดาวเคราะห์ใดๆ) ทำให้ความเร็วความกดดันความร้อนลดลง มีความคล้ายคลึงกับระรอกคลื่น ขณะเรือแล่นฝ่าไปบนผิวน้ำโดยคลื่น Bow Shock (แนวริ้วคลื่นสะท้าน) วิ่งเป็นระนาบด้วยความเร็วเหนือเสียง เกิดความสะท้านขึ้นเป็นระรอก ทำให้พายุสุริยะพัดลู่ออกไปรอบๆขอบสนามแม่เหล็ก