Bow Shock : แนวเขตคลื่นสะท้าน

 

Bow Shock
แนวเขตคลื่นสะท้าน
 

 

เกิดขึ้นบริเวณตำแหน่งอยู่บริเวณด้านหน้าสุด ของขอบเขตสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ (Magnetosphere) ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางพายุสุริยะ (Solar Wind) ที่ผ่านเข้ามายังสนาม แม่เหล็กโลก (หรือดาวเคราะห์ใดๆ) ทำให้ความเร็วความกดดันความร้อนลดลง มีความคล้ายคลึงกับระรอกคลื่น ขณะเรือแล่นฝ่าไปบนผิวน้ำโดยคลื่น Bow Shock (แนวริ้ว คลื่นสะท้าน) วิ่งเป็นระนาบด้วยความเร็วเหนือเสียง เกิดความสะท้านขึ้นเป็นระรอก ทำให้พายุสุริยะพัดลู่ออกไปรอบๆขอบสนามแม่เหล็ก