Brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล

 

Brown Dwarf
ดาวแคระสีน้ำตาล
 

 

จากความไม่มั่นคงของความโน้มถ่วง (Gravity) และความกดดัน (Pressure) อย่างน้อยครึ่งหนึ่งกับขนาดมวลวัตถุนั้น ระบบดาวจึงเกิดความล้มเหลว (Failed start) ทำให้เกิด รังสีและความร้อนช้าจึงเย็นตัวลงตลอดเวลา แม้จะมีความไม่สมบรูณ์ของระบบและยังแผ่รังสีเหมือนดาวทั่วไปก็ตาม โครงสร้างที่เป็นหัวใจหลักสำคัญ ภายใน (Interior) มิได้ มีปัญหาหนักของความกดดัน และความโน้มถ่วงเหมือนกับดาวประเภทอื่นๆ เพียงพื้นผิวภายนอกนั้นมีความมืด ไม่มีแสงรังสีจากการเผาไหม้ เช่นดาวอื่นๆ จึงเป็นช่องว่างใน เรื่องคำเรียกระหว่างดาวเคราะห์ (Planet) หรือ ดาว (Star)

 

ดาวแคระสีน้ำตาล พบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1970 โดย Jill Tarter ในความจริงเป็นดาวสีแดงเข้มทึบมากกว่า (Dull red) จากเงื่อนไขนั้นเป็นสีจากลักษณะต้นกำเนิดเดิมหรือ เปลี่ยนแปลงของอนุภาค ถับถมบนพื้นผิวด้วยเวลายาวนานยังทราบไม่ชัดเจน

 

เนื้อแท้รูปแบบเงื่อนไขกำหนดด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดและอุณหภูมิพื้นผิวขนาดมวลไม่เกิน 80 เท่า ของดาวพฤหัสฯ (Jupiter) และอุณหภูมิพื้นผิว น้อยกว่า 2,500 องศา C ทั้งนี้มีขนาดเล็กกว่าดาวทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ มีความสลัว ค่าสะท้อนแสงน้อยกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) กว่าพันเท่า

 

เหตุที่มีอุณหภูมิต่ำแสงสว่างน้อยทำให้สำรวจพบยาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อน ปัจจุบันดาวแคระสีน้ำตาลสำรวจพบมากขึ้นเรื่อยๆ ทางทฤษฎีถือว่าเป็นวัตถุ มีมวลประมาณ 8% เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์และขาดแคลนวัตถุดิบ จึงไม่มีความเสถียรต่อการหลอมละลายไฮโดรเจนจากแกนภายในตนเองทำให้ พลังงานแรงดึงดูดน้อย กว่าดาวทั่วไป