brown dwarf : ดาวแคระสีน้ำตาล

 

จากความไม่มั่นคงของความโน้มถ่วง (Gravity) และความกดดัน (Pressure) อย่างน้อยครึ่งหนึ่งกับขนาดมวลวัตถุนั้น ระบบดาวจึงเกิดความล้มเหลว (Failed start) ทำให้เกิดรังสีและความร้อนช้าจึงเย็นตัวลงตลอดเวลา แม้จะมีความไม่สมบรูณ์ของระบบและยังแผ่รังสีเหมือนดาวทั่วไปก็ตาม โครงสร้างที่เป็นหัวใจหลักสำคัญ ภายใน (Interior) มิได้มีปัญหาหนักของความกดดัน และความโน้มถ่วงเหมือนกับดาวประเภทอื่นๆ เพียงพื้นผิวภายนอกนั้นมีความมืด ไม่มีแสงรังสีจากการเผาไหม้ เช่นดาวอื่นๆ จึงเป็นช่องว่างว่าจะเรียกว่า ดาวเคราะห์ (Planet) หรือ ดาว (Star)

ดาวแคระสีน้ำตาล (Brown Dwarfs) พบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1970 โดย Jill Tarter ในความจริงเป็นดาวสีแดงเข้มทึบมากกว่า (Dull red) จากเงื่อนไขนั้นเป็นสีจาก ลักษณะต้นกำเนิดเดิม หรือเปลี่ยนแปลงของอนุภาคถับถม บนพื้นผิวด้วยเวลายาวนานยังทราบไม่ชัดเจน

เนื้อแท้รูปแบบเงื่อนไข กำหนดด้วยความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดและอุณหภูมิพื้นผิวขนาดมวลไม่เกิน 80 เท่า ของดาวพฤหัสฯ (Jupiter) และอุณหภูมิพื้นผิว น้อยกว่า 2,500 องศา C ทั้งนี้มีขนาดเล็กกว่าดาวทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ มีความสลัว ค่าสะท้อนแสงน้อยกว่าดวงอาทิตย์ (Sun) กว่าพันเท่า

เหตุที่มีอุณหภูมิต่ำแสงสว่างน้อยทำให้สำรวจพบยาก เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดอ่อน ปัจจุบันดาวแคระสีน้ำตาลสำรวจพบมากขึ้นเรื่อยๆ ทางทฤษฎีถือว่า เป็นวัตถุมีมวลประมาณ 8% เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์และขาดแคลนวัตถุดิบ จึงไม่มีความเสถียรต่อการหลอมละลาย Hydrogen จากแกนภายในตนเองทำให้ พลังงานแรงดึงดูดน้อยกว่าดาวทั่วไป

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography