carbon star : ดาวคาร์บอน

 

ดาวที่เต็มไปด้วยคาร์บอน (Carbon) บางครั้งเรียกว่า C stars ภาพรวมมีสัดส่วน Carbon มากกว่า Oxygen อุณหภูมิราว 2,000-3,000 Kelvin รอบๆบนพื้นผิวดาว มีพายุระหว่างดวงดาว (Stellar wind) พัดอย่างช้าๆบางครั้งก็หยุดนิ่ง เป็นการพัฒนาการจากดาวยักษ์สีแดง (Red giants) มีขนาดเล็กลง 1 ใน 5 มีแสงน้อยลง มีเพียง Metal oxide (ส่วนประกอบระหว่างออกซิเจนกับโลหะ) โดยผุดขึ้นมาเป็นฝุ่นผงทับถม อยู่ชั้นด้านบนที่หนามาก จากภายในตัวเองจากการเผาไหม้ของ Helium ภายในโครง สร้าง

บางกรณีมีการก่อตัวของอนุภาคเล็กๆ ที่เป็นผงฝุ่นหรือเม็ดฝุ่น (Dust) ลอยไปลอยมาและสู่อวกาศจน มีลักษณะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่องลอยออกสู่จักรวาล เรียกว่า Carbon smog ปกคลุมล้อมรอบจนดาวหม่นหมอง ส่วนใหญ่จึงมีสีแดงเข้มจัด จนผิดปกติหมดทั้งดวงหรือเกือบทั้งหมด