carbon star : ดาวคาร์บอน

 

ดาวที่เต็มไปด้วยคาร์บอน (Carbon) บางครั้งเรียกว่า C stars ภาพรวมมีสัดส่วน Carbon มากกว่า Oxygen อุณหภูมิราว 2,000-3,000 Kelvin รอบๆบนพื้นผิวดาว มีพายุระหว่างดวงดาว (Stellar wind) พัดอย่างช้าๆบางครั้งก็หยุดนิ่ง เป็นการพัฒนาการจากดาวยักษ์สีแดง (Red giants) มีขนาดเล็กลง 1 ใน 5 มีแสงน้อยลง มีเพียง Metal oxide (ส่วนประกอบระหว่างออกซิเจนกับโลหะ) โดยผุดขึ้นมาเป็นฝุ่นผงทับถม อยู่ชั้นด้านบนที่หนามาก จากภายในตัวเองจากการเผาไหม้ของ Helium ภายในโครง สร้าง

บางกรณีมีการก่อตัวของอนุภาคเล็กๆ ที่เป็นผงฝุ่นหรือเม็ดฝุ่น (Dust) ลอยไปลอยมาและสู่อวกาศจน มีลักษณะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่องลอยออกสู่จักรวาล เรียกว่า Carbon smog ปกคลุมล้อมรอบจนดาวหม่นหมอง ส่วนใหญ่จึงมีสีแดงเข้มจัด จนผิดปกติหมดทั้งดวงหรือเกือบทั้งหมด

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer