Carbon Star  : ดาวคาร์บอน

 

Carbon Star
ดาวคาร์บอน
 

ดาวที่เต็มไปด้วยคาร์บอน บางครั้งเรียกว่า C Stars ภาพรวมมีสัดส่วน Carbon มากกว่า Oxygen อุณหภูมิราว 2,000-3,000 Kelvin รอบๆบนพื้นผิวดาวมีพายุระหว่างดวงดาว (Stellar Wind) พัดอย่างช้าๆบางครั้งก็หยุดนิ่ง เป็นการพัฒนาการจากดาวยักษ์สีแดง (Red Giants) มีขนาดเล็กลง 1 ใน 5 มีแสงน้อยลง มีเพียง Metal Oxide (ส่วนประกอบ ระหว่างออกซิเจนกับโลหะ) โดยผุดขึ้นมาเป็นฝุ่นผงทับถมอยู่ชั้นด้านบนที่หนามาก จากภายในตัวเองจากการเผาไหม้ของ Helium ภายในโครงสร้าง

 

บางกรณีมีการก่อตัวของอนุภาคเล็กๆที่เป็นผงฝุ่นหรือเม็ดฝุ่น (Dust) ลอยไปลอยมาและสู่อวกาศจนมีลักษณะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆล่องลอยออกสู่จักรวาล เรียกว่า Carbon Smog ปกคลุมล้อมรอบจนดาวหม่นหมอง ส่วนใหญ่จึงมีสีแดงเข้มจัดจนผิดปกติหมดทั้งดวงหรือเกือบทั้งหมด