Chromosphere : โครโมสเฟียร์

 

Chromosphere
โครโมสเฟียร์
 

ชั้นหรือพื้นที่ของบรรยากาศบนดวงอาทิตย์ (Solar Atmosphere) หรือดาว (Star) อยู่เหนือชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ชั้นพื้นผิวของ ดวงอาทิตย์และอยู่ต่ำกว่าบริเวณชั้น โคโรน่า (Corona) บริเวณโครโมสเฟียร์นี้ (Chromosphere) มีอุณหภูมิความร้อนท่วมล้นราว 10,000 K คำว่า โครโมสเฟียร์ (Chromosphere) มีความหมาย ว่า Sphere of color (ขอบเขตแห่งสีสรร) แม้เป็นชั้นของบรรยากาศก็สามารถมองเห็นได้

 

แต่ด้วยแสงสว่างจ้าจัดมากมาจากพื้นผิวชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะมองเห็นขอบชัดต้องเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นและใกล้หมดสุริยคราส (Solar Eclipse) หรือช่วงสุริยคราสเต็มดวง (Total Solar Eclipse) ซึ่งจะมีขอบสีแดง สำหรับวิธีอื่นการสังเกตเห็นบริเวณโครโมสเฟียร์ (Chromosphere) สามารถใช้กล้องดูดวงอาทิตย์แบบ Hydrogen Alpha จากพื้นโลกเห็นขอบบางๆของชั้นบรรยากาศได้

 

**คำเตือน** ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐาน ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด