climate change : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผันผวนในระยะยาวด้านอุณหภูมิ ฝนลม และด้านอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องครอบคลุมสภาพภูมิอากาศของโลก ตามอนุสัญญา สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กำหนดขอบเขตปรากฏการณ์นี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง จากองค์ประกอบชั้นบรรยากาศของโลก (Atmosphere) และที่นอกเหนือไปจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ อันสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน”

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography