colour gradients in galaxies : ระดับสีในกาแล็คซี่

 

สีของกาแล็คซี่ มีพื้นที่กว้างขวางเป็นปฐมภูมิ คือ กุญแจสำคัญช่วยสืบค้น รายละเอียดของประชากรดาว (Star) ที่บรรจุ อยู่ในกาแล็คซี่ (Galaxy) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

• องค์ประกอบทางโลหะ (Metallicity) ของดาว 
ถ้าตรวจวัดค่าจากดาว เป็นสีแดงเข้ม แสดงมีส่วนประกอบโลหะมาก (Metal-rich) 
ถ้าตรวจวัดค่าจากดาว เป็นสีน้ำเงิน แสดงมีส่วนประกอบโลหะน้อย (Metal-poor) 

• อายุ (Age) ของดาว 
ถ้าดาว เป็นสีแดงเข้ม แสดงถึงอายุมาก (Low-mass) 
ถ้าดาว เป็นสีน้ำเงิน แสดงถึงอายุน้อยและมีมวลมาก (High-mass) 
ถ้าดาว เป็นสีแดง แสดงถึงการวิวัฒน์ สู่ดาวมวลน้อย (Low-mass) 

•กรณีกาแล็คซี่ (Galaxy)
ให้พิจารณาจากค่าความแปรผันของสี (Variations in colour) ทั่วไปค่าสีจะแสดงความลาดชัน (Gradients) โดยตรงกลางจะเป็นสีแดงเข้มกว่าขอบวงนอกแสดงว่า บริเวณใจ กลางกาแล็คซี่มีอายุมากกว่าด้านขอบนอก และมีส่วนประกอบของโลหะมากกว่าด้านขอบนอก

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography