Comet : ดาวหาง

 

Comet
ดาวหาง
 

ดาวหางเป็นวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ (Solar System) องค์ประกอบเป็นกลุ่ม ก้อนน้ำแข็งที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน แอมโมเนีย ลักษณะไอระเหยแกนใจกลางดาวหาง เรียกว่า Nucleus (นิวเคลียส) มีขนาดไม่ใหญ่โตทึบมองไม่เห็นจากภายนอก เมื่อได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ (Sun) ดาวหางจะเกิดปรากฎการณ์ระเหิดเป็นไอและกลุ่มฝุ่นละออง ก๊าซล้อมรอบส่วนหัวและเกิดการจับตัวอย่างหนาแน่น จากปฎิกิริยาก๊าซน้ำแข็งมีชั้นก๊าซรอบๆแกนกลางโดยมีละอองไอก๊าซร้อนทอดยาวออกไปเป็นหางยาว

 

สังเกตได้ว่าแนวโคจรของดาวหางลักษณะการโคจรของดาวหาง ทั้งขณะมุ่งเข้ามาและถอยห่างกลับออกไป จะหันทิศทางด้านหัวมุ่งสู่ดวงอาทิตย์เสมอ โดยมีแนววงโคจรเป็น รูปไข่ ทั้งนี้ดาวหางจำเป็นต้องมีแรงต่อต้านแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ด้วย มิฉะนั้นดาวหางจะวิ่งชนดวงอาทิตย์

 

ดาวหางส่วนใหญ่ก่อตัวในบริเวณเมฆออร์ต (Oort Cloud) ที่ห่างไกลออกไปที่นอกขอบระบบสุริยะ ประมาณระหว่าง 50,000-100,000 AU และพบว่า ดาวหางที่มุ่งเข้าระบบ สุริยะชั้นในไม่น้อยกว่า 3,400 ดวง ซึ่งในบริเวณเมฆออร์ตเป็นแหล่งชุมนุมดาวหางมากกว่า 1 พันล้านดวง เช่น ดาวหางไอชอน (ISON) ใช้เวลาเดินทางสู่ระบบสุริยะชั้นใน เกือบนับหมื่นปี