convection zone : เขตชั้นนำพาความร้อน

 

ชั้น (Layer) ภายในโครงสร้างของดาว (Star) มีหน้าที่นำพาพลังงานความร้อน (Convection) เป็นกิจวัตรหรือนัยหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวมวล (Mass motions) อันเป็นกลไกหลักในการถ่ายเทพลังงาน ออกไปด้านนอกของดวงอาทิตย์ (Sun) เขตชั้นนำพาพลังงานความร้อน (Convection zone) เป็นบริเวณที่อยู่ต่ำลงไป จากชั้นโฟโตสเฟียร์ (Photosphere) ซึ่งเป็นชั้นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ ภายในของเขตชั้นนำพาพลังงานความร้อนมีความทึบแสง มีมวลพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถ ใช้วิธีแผ่รังสีออกมาได้

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography