corona : โคโรน่า

 

ชั้นด้านนอกสุดของดวงอาทิตย์ (Sun) อยู่เหนือชั้นของโครโมสเฟียร์ (Chromosphere) ขึ้นไปและโคโรน่า (Corona) เป็นบริเวณพื้นที่มีความร้อนสูงมาก ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ (Solar atmosphere) สาเหตุเพราะต็มไปด้วยละอองไอก๊าซร้อน (Ionized plasma) ถูกบรรจุไว้ในเกลียวขมวดปิดของ สนามแม่เหล็ก (Closed magnetic loops) เรียกว่า เกลียวขมวดโคโลนัล (Coronal loops) โดยจะแผ่ยาวมีปลายเปิดออกไปตามแนวเส้นสนามแม่เหล็ก จากกระแสพัดของพายุสุริยะ (Solar wind)

โคโรน่า มีความขาดแคลนอากาศมาก และยังมีความหนาแน่นของก๊าซต่ำ เพราะมีจำนวนน้อยของอีเล็คตรอนในอัตราต่อลูกบาศก์เมตร แต่มีอุณหภูมิสูงมากนับล้าน องศา โดยปกติโคโรน่าไม่สามารถมองเห็นได้ เว้นแต่จะเกิดปรากฎการณ์ ช่วงสุริยคราสเต็มดวง (Total solar eclipse) จะเห็นเป็นแสงสีขาวเรืองออกมารอบๆ ดวงอาทิตย์ เรียกว่า ฉัพพรรณรังสี (White halo) สำหรับวิธีสังเกตฉัพพรรณรังสี สามารถเห็นแสงสีขาวได้นั้น ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์แบบ Coronagraph

**คำเตือน**
ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography