Diamond-Ring Effect : ปรากฎการณ์ประกายวงแหวนเพชร

 

Diamond-Ring Effect
ปรากฎการณ์ประกายวงแหวนเพชร
 

มองเห็นเฉพาะช่วงเวลาการเกิดสุริยคราสเต็มดวง (Total Solar Eclipse) หรือช่วงก่อนหน้า-หลัง เมื่อดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เป็นเงามืดดำสนิท ทำให้แสงโผล่ด้านขอบของ ดวงอาทิตย์ (Sun) โดยรอบเป็นวง สำหรับจุดที่มองเห็นประกายคล้ายประดับเพชร สาเหตุจากบริเวณส่วนนั้นของดวงจันทร์ (Moon) ที่เว้าเข้าไปเพราะเป็นหลุมบ่อไม่เรียบ เสมอบนพื้นทำให้แสงจากดวงอาทิตย์จึงโผล่ผ่านออกมาตามขอบช่องได้

 

**คำเตือน** ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐาน ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด