Disk Galaxy : แผ่นจานของกาแล็คซี่

 

Disk Galaxy
แผ่นจานของกาแล็คซี่
 

มีความเกี่ยวพันกับกาแล็คซี่ (Galaxy) ทุกประเภท เพราะเป็นขบวนการสำคัญภายในถูกบรรจุไว้ด้วย ก๊าซและพลังงานมากมายนอกจากนั้นดาว (Star) จำนวนมากมีส่วนช่วย เหลือประกอบให้กาแล็คซี่สมบูรณ์

 

เริ่มต้นกาแล็คซี่ต้นแบบ (Proto-Galaxies Form) จะสะสมก๊าซไฮโดรเจนไว้ในดินแดนแรงโน้มถ่วงแล้วเริ่มหมุน (Spin) เร็วขึ้นๆตามลำดับ ผสมผสาน ควบรวมกระแสก๊าซฝุ่น ละออง (Dust) ขนาดเล็กของดาว เข้าไปอยู่ในแผ่นจานของกาแล็คซี่ บางกรณีกาแล็คซี่แคระ (Dwarf Galaxy) ที่มีขนาดเล็กถูกพลังแรงดึงดูดเข้าไปรวมด้วย ทั่วไปใช้เวลามาก กว่า 4 พันล้านปี มีอาณาเขตแผ่นจานประมาณ 100,000 ปีแสง

 

ทั้งหมดโคจรไปในทิศทางเดียวกันมีแนววิถีเป็นวงเวียน แผ่นจานมีการเกื้อหนุนพยุง ด้วยความโน้มถ่วงของตนเอง (Self-Gravitation) จากการหมุนจุดศูนย์กลาง มาตรการของ การหมุนและความโค้งของแผ่นจานของกาแล็คซี่เป็นเหตุเปิดช่องให้อิทธิพลของสสารมืด (Dark Matter) ยังคงอยู่ไปด้วย