Dust : เม็ดฝุ่นอวกาศ

 

Dust
เม็ดฝุ่นอวกาศ
 

ลักษณะทางกายภาพเป็นเม็ดทรายขนาดเล็กๆ สามารถพบได้ในอวกาศถูกพัดพาไปมาตามแรงดึงดูด ในช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์ (Interplanetary Medium) และ ช่องว่าง ระหว่างดวงดาว (Interstellar Medium) มีขนาดเล็กมากสัดส่วนเป็น 1 ใน 10 ไมครอน หรือเล็กจิ๋วถึงขนาด 1 ใน 100 ไมครอน

 

เม็ดฝุ่นอวกาศคล้ายเซลล์ที่ตายแล้ว เพราะถูกแรงระเบิดจากดาวหมดอายุขัย (Supernova) หรือดาวยักษ์สีแดง (Red giant) ที่กำลังเผาไหม้ข้ามชั้น ผลักดันแผ่กระจายข้าม จักรวาลกระจายไปตามแรงการพัดของพายุระหว่างดวงดาว สารประกอบมักมีคาร์บอนเพิ่มเติมด้วย ซิลิคอน ออกซิเจน, ไนโตรเจน, นิกเกิล และธาตุหนักอื่น ๆ

 

เม็ดฝุ่นมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ องค์ประกอบของกาแล็คซี่ (Galaxy) และต้นกำเนิดระบบสุริยะ (Solar System) เพราะเป็นหลักฐานที่จะสืบค้นต้นตอในการก่อตัวขึ้นของ ระบบสุริยะและดาวเคราะห์ต่างๆ รวมถึงที่มาของระบบชีวิตมนุษย์ด้วย จึงได้ส่งยานสำรวจออกไปเก็บฝุ่นต่างๆจากอวกาศกลับมายังโลก