Drake Equation : สมการเดรก

 

Drake Equation
สมการเดรก
 

วิธีที่สามารถประเมินจำนวนของอารยธรรม จากเทคโนโลยีที่อาจจะมีอยู่ในจักรวาล คิดขึ้นโดบ ดร. แฟรงก์เดรก เป็นสมการที่นำเสนอครั้งแรกในปี คศ.1961 และระบุปัจจัย เฉพาะความคิดที่จะมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาของอารยธรรมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดย นักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้

 

N = จำนวนของอารยธรรมในกาแล็กซีทางช้างเผือก ที่มีการปล่อยก๊าซแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการตรวจพบ

R* = อัตราการก่อตัวของดาวที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของชีวิตที่ชาญฉลาด

fp = เศษส่วน จำนวนของดาวในระบบดาวเคราะห์

ne = จำนวนของดาวเคราะห์ต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับระบบชีวิต

fl= เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น

fi = ตำแหน่งทิศทาง จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น

fc = เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่พัฒนาการ ด้วยเทคโนโลย่อันชาญฉลาด ที่แสดงรูปแบบหรือสัญญาน ออกมาในอวกาศ

L = ระยะเวลาของอารยธรรม เช่น เวลาปล่อยสัญญาณที่ตรวจพบเข้ามาในพื้นที่

 

ภายในขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีอยู่ของการค้นหาใดๆ ในทางปฏิบัติสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาดที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องค้นต่อกันของเทคโนโลยี ที่ห่างไกลโดยความเห็น ของ National Research Council (สภาวิจัยแห่งชาติ) ได้เน้นความเกี่ยวข้องและความสำคัญของการค้นหาหลักฐานของลายเซ็น แม่เหล็กไฟฟ้าของอารยธรรมที่ห่างไกล

 

ทั้งนี้ ดร. แฟรงก์เดรก นักดาราศาสตร์ ผู้ค้นหาโลกต่างดาวด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 ปี ได้ประเมินอารยธรรมสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือก ว่ามีจำนวน 10,000 อารยธรรมจากจำนวนดาว 1,000,000 ดวง