Drake Equation : สมการเดรก

 

วิธีที่สามารถประเมินจำนวนของอารยธรรม จากเทคโนโลยีที่อาจจะมีอยู่ในจักรวาล คิดขึ้นโดบ ดร. แฟรงก์เดรก เป็นสมการที่นำเสนอครั้งแรกในปี คศ.1961 และระบุ ปัจจัยเฉพาะความคิดที่จะมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาของอารยธรรม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยนักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้

N = จำนวนของอารยธรรมในกาแล็กซีทางช้างเผือก ที่มีการปล่อยก๊าซแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการตรวจพบ
R* = อัตราการก่อตัวของดาว ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาของชีวิตที่ชาญฉลาด
fp = เศษส่วน จำนวนของดาว ในระบบดาวเคราะห์
ne = จำนวนของดาวเคราะห์ต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับระบบชีวิต
fl= เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น
fi = ตำแหน่งทิศทาง จำนวนของดาวเคราะห์ที่เหมาะสมที่ชีวิตจริงจะปรากฏขึ้น
fc = เศษส่วน จำนวนของดาวเคราะห์ที่พัฒนาการ ด้วยเทคโนโลย่อันชาญฉลาด ที่แสดงรูปแบบหรือสัญญาน ออกมาในอวกาศ
L = ระยะเวลาของอารยธรรม เช่น เวลาปล่อยสัญญาณที่ตรวจพบเข้ามาในพื้นที่

ภายในขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีอยู่ของการค้นหาใดๆ ในทางปฏิบัติสำหรับชีวิตที่ชาญฉลาดที่ห่างไกล จำเป็นจะต้องค้นต่อกันของเทคโนโลยีที่ห่างไกล โดยความเห็น ของ National Research Council (สภาวิจัยแห่งชาติ) ได้เน้นความเกี่ยวข้องและความสำคัญของ การค้นหาหลักฐานของลายเซ็นแม่เหล็กไฟฟ้าของอารยธรรม ที่ห่างไกล ทั้งนี้ ดร. แฟรงก์เดรก นักดาราศาสตร์ ผู้ค้นหาโลกต่างดาวด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 ปี ได้ประเมินอารยธรรมสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือก ว่ามีจำนวน 10,000 อารยธรรม จากจำนวนดาว 1,000,000 ดวง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography