Dyson Spheres : ทรงกลมไดสัน

 

จากแนวคิดของ Freeman Dyson นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1960 มีแนวคิดว่าบางแห่งของอารยธรรมต่างดาวนั้น อาจมีวิธีสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ (ทำนองเดียวกันกับการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้บนโลก) เและนำมาใช้ประโยชน์ด้วยความชาญฉลาด โดยมีรูปแบบเป็นทรงกลมกลวง หมุนรอบดาวฤกษ์เพื่อดูดซับ พลังงานมาเก็บไว้

และได้พบความผิดปกติที่ดาว KIC 8462852 ห่างจากโลกของเราประมาณ 1,480 ปีแสง (Light year) โดยแสงของดาวหรี่จางลงนานถึง 80 วัน เท่ากันในแต่ละรอบและ กลับมาสว่างอีก ต่างจากโดยปกติทั่วไปที่แสง ของดาวหรี่ลงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วัน มีแนวโน้มอาจเกิด 2 กรณี คือ จากกลุ่มฝุ่นในอวกาศ หรือแสงของดาว (Star) จะถูก บล็อกโดยสิ่งประดิษฐ์สถาปัตยกรรมชิ้นใหญ่ เป็นเครื่องจักรกลางอวกาศของมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ ผู้เสนอแนวคิดนี้รู้ว่าพลังแสงอาทิตย์คือ ความร้อนอันเป็นปัจจัย สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการหาหลักฐานของการดำรงอยู่ระบบชีวิตบางรูปแบบ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากความร้อนเป็นหลัก และอาจนำไปสู่การค้นพบอารยธรรมขั้นสูงใน กาแลคซี่ (Galaxy) อื่น

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography