Earth System : ระบบโลก

 

Earth System
ระบบโลก
 

โลก (Earth) นับเป็นดาวเคราะห์หิน (Terrestrial Planets) ที่มีพื้นผิวชัดเจน มีรูปแบบระบบครบวงจรขององค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Tnteracting Components) คือ

 

• ขอบเขตผืนแผ่นดิน / ที่ดิน (GeoSphere)

• ชั้นบรรยายกาศ / อากาศ (Atmosphere)

• อุทกภาค / น้ำและน้ำแข็ง (Hydrosphere)

• ชีวมณฑล / ชีวิต (Biosphere)

 

ความรู้และความเข้าใจเรื่องระบบโลกหรือวิทยาศาสตร์ของโลกเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ข้างขึ้นข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึนามิ พายุ โรคระบาด เป็นต้น