expanding universe : การขยายตัวของจักรวาล

 

รัศมีเคลื่อนที่ของกาแล็คซี่ (Galaxy) ห่างออกไปจากเราหรือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด การถอยห่างออกไปด้วยความเร็ว เกิดเป็นสัดส่วนของระยะทางสัมพันธ์กันแผ่กว้างออก ของจักรวาล ซึ่งเชื่อว่าผลจากการระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang) สำรวจพบโดย Edwin Hubble เมื่อ ค.ศ. 1929 เรื่องการขยายตัวของจักรวาลขณะนี้ สิ่งหนึ่งที่สงสัยคือ พลังงานลึกลับ (Dark energy) อยู่ในช่องว่างที่ไม่ปรากฎอะไร แต่กลับสามารถมีพลังงานของตัวเอง เป็นผลให้จักรวาลขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นที่ไม่เข้าใจถึง คุณสมบัติของพลังงานลึกลับนี้ การขยายตัวของจักรวาลนี้เราไม่มีข้อมูล จึงยังพยากรณ์ไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดและจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต แต่อย่างน้อยทราบว่า ปริมาณของประชากรดาวในจักรวาลนั้นเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าบางส่วนล่มสลายและหมดอายุขัยไปแล้วก็ตาม

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography