Expanding Universe : การขยายตัวของจักรวาล

 

Extrasolar Planet
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ
 

Extrasolar planet หรือ Exoplanet ความหมายโดยตรงคือ ดาวเคราะห์ (Planet) ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราซึ่งมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของตน หรือเรียกว่า ดาวหลัก (Host star) ทั้งหมดต้องเริ่มต้นการก่อตัวนอกระบบสุริยะของเรา เรียกว่า Extrasolar ทั้งนี้มีการเริ่มต้นสำรวจในศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา

 

ดังนั้น Extrasolar แสดงถึงกลุ่มดาวและดาวบริวารซึ่งคล้ายในระบบสุริยะ ประกอบด้วยดาวหลัก (ดวงอาทิตย์) ดาวเคราะห์หิน (Terrestrial Planets) ดาวเคราะห์ก๊าซ (Jovian Planets) ดวงจันทร์ (Moon) ดาวหาง (Comet) และดาวเคราะห์น้อย (Asteroids) โดยมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนในจักรวาล เช่น ระบบสุริยะ Gliese 876, ระบบ สุริยะ 51 Pegasi, ระบบสุริยะ 55 Cancri, ระบบสุริยะ Upsilon And, ระบบสุริยะ 70 Virginis, ระบบสุริยะ HD 188753 เป็นต้น

 

ปัจจุบันข้อมูลการสำรวจได้แสดงให้ เห็นความพิเศษและเงื่อนไขต่างๆของระบบสุริยะอื่น บางระบบมีดวงอาทิตย์ 2-3 ดวง บางระบบ มีดาวเคราะห์คล้ายโลก (Earth-like planets) จึงทำให้พบจำนวนดาวเคราะห์มากมายในหลากหลายประเภท เช่น ดาวเคราะห์ยักษ์ หรือซูเปอร์เอิทธ์ เป็นต้น เป้าหมายการสืบค้นเพื่อต้องการทราบว่ามนุษย์อยู่ อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่ หรืออาจมีอารยธรรมอื่นที่ยังสำรวจไม่พบ