extraterrestrial intelligence : สิ่งทรงปัญญาในจักรวาล

 

พื้นฐานไม่มีความโหดร้ายและต้องมีสติปัญญาไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์ โครงสร้างรูปทรงสันฐานอาจไม่เหมือนเช่นมนุษย์ มีความหลากหลายของเผ่าพันธ์ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ กับลักษณะพิเศษของดาวเคราะห์ (Planet) ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยในอารยธรรมนั้นอย่างชัดเจน ซึ่งอาจมีอารยธรรมเข้มแข็งมาก หรือเข้มแข็งน้อยกว่าโลกได้หรือ มีความสุดขั้วต่อความก้าวหน้าของอารยธรรมนั้นอย่างนึกไม่ถึง เช่นตามแนวคิดแบบอารยธรรมไดสัน (Dyson Spheres) หรือบางกรณีมีความเป็นไปได้มีรูปแบบใน ร่างสัตว์คล้ายบนโลกโดยในกลุ่มนี้อาจมิได้ทรงปัญญานัก

สิ่งทรงปัญญา (Extraterrestrial intelligence) แต่ละเผ่าพันธ์มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ระบบของตน เช่น Genius class (กลุ่มที่มีรอบรู้เฉลียว ฉลาดระดับอัจฉริยะ) หรือ Member class (กลุ่มสมาชิกมีความรอบรู้เฉพาะด้าน) การแสดงตนอาจเพียงเป็นกลุ่มมวลพลังงานเป็นแสง อยู่ในสถานะ Plasma และอนุภาคโบราณ Quark-gluon plasma หรือ Fermionic condensate และ Boson ฯลฯ

ทั้งหมดอาจอยู่ในสถานะควอนตัม (Quantum state) ซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นหรือบางกรณี สามารถแสดงเป็นกลุ่มของสภาพระบบทางกายภาพ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์แบบบนโลกก็ได้ และมีความแปลกประหลาดจนมนุษย์ไม่เข้าใจ โดยภาพรวมมีศักยภาพสูงในการเรียน รู้มีความเข้าใจได้รวดเร็ว ขนาดรูปทรงสันฐานมิใช่เป็นประเด็นสำคัญ แต่มีศักยภาพสูงแสดงออกได้โดยการแผ่รังสีหรือคลื่นไฟฟ้า

เมื่อปี ค.ศ. 2016 นักดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนล ได้เผยแพร่เอกสารยืนยันว่า การสำรวจจากค่าคลื่นแสง พบดาว 234 ดวง ลักษณะสัญญาณแนวโน้มมากที่สุด สร้างขึ้นโดยสิ่งที่มีเชาว์ปัญญญา ถ้าเป็นจริงนี่คือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุด นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน แหล่งกำเนิดต่างดาวนั้น ได้เปิดเผยออกมาจากข้อมูลดาวเทียมของรัสเซีย

เส้นสเปกตรัมและสัญญาณจากลำดับชั้นของดาว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของดาว 234 ดวง ที่สำรวจในช่วงสเปกตรัม K1-F2 แม้ว่าการพบในขั้นตอนนี้เป็น สมมุติฐานและต้องได้รับการยืนยันด้วยการทำงานต่อไป แต่แน่นอนว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างน่าสนใจ เพราะสัญญานดังกล่าวไม่สามารถสร้างขึ้นได้โดยโมเลกุล ที่เต้นเป็นจังหวะอย่างรวดเร็ว และมีความแข็งแกร่งมากในความถี่ของเส้นสเปกตรัม นอกจากมีบางอย่างที่เป็นสิ่งทรงปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เกินกว่าที่จะอธิบายได้

ความสอดคล้องกันก่อนหน้านี้ หนทางสืบค้นสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือก ด้วยสมการเดรก วิธีที่สามารถประเมินจำนวนของอารยธรรมที่อาจจะมีอยู่ ดร. แฟรงก์เดรก นักดาราศาสตร์ผู้ค้นหาโลกต่างดาว ด้วยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กว่า 30 ปี ได้ประเมินอารยธรรมสิ่งทรงปัญญาในทางช้างเผือกว่ามีจำนวน 10,000 อารยธรรม จากจำนวนดาว 1,000,000 ดวง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography