Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)

 

Flare Star
ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)
 

หมายถึงลำดับชั้นกิจกรรมของดาว (Star) แสดงให้เห็นเป็นครั้งคราวอย่างฉับพลัน เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด จากการลุกจ้า (Solar Flare) เกิดแสงสว่างเป็นเปลวไฟ ใหญ่โต และมีพลังงานเพิ่มมากจากการลุกจ้าอย่างมโหฬาร ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนรุนแรง ของสนามแม่เหล็กการระเบิด และการแผ่อำนาจของรังสี