Flare Star : ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)

 

Flare Star
ดาวลุกจ้า (เป็นไฟ)
 

หมายถึงลำดับชั้นกิจกรรมของดาว (Star) แสดงให้เห็นเป็นครั้งคราวอย่างฉับพลัน เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด จากการลุกจ้ามโหฬาร (Solar Flare) เกิดแสงสว่างเป็น เปลวไฟใหญ่โต และมีพลังงานเพิ่มมากจากการลุกจ้าอย่างมโฬาร