g modes : โหมดแรงโน้มถ่วง พลังงานแสงอาทิตย์

 

Solar gravity modes หรือ G-modes มีความแนบแน่นอยู่กับโครงสร้างภายในดวงอาทิตย์ เป็นแรงโน้มถ่วงพลังงานแสงแสดงความเปลี่ยนแปลงอนุมานแสงอาทิตย์ จากความไวต่อพลังงานในแกน (Core) ของดวงอาทิตย์ (Sun) โดยภาวะการแกว่งไกวของแรงโน้มถ่วง แสดงออกทางคลื่นเสียงดวงอาทิตย์ (Solar acoustic waves) ช่วยส่งเสริมแรงนำไปสู่การซ่อมแซม มักเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์

*G-modes ยังคงเป็นการทำนาย ทางทฤษฎี ยังไม่ได้สำรวจพบจากปรากฎการณ์จริงในขณะนี้

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography