giant planet : ดาวเคราะห์ยักษ

 

เป็นการเรียกชื่อดาวที่มีรัศมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ (Sun) ซึ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั้น เกิดจากการขยายตัวของการเผาไหม้ของก๊าซ โชติช่วงจากภายในสู่เปลือก (Shell) ภายนอกทำให้เกิดรัศมีในชั้นบรรยายเหนือพื้นผิวเพิ่มใหญ่โตขึ้นมาก แท้จริงเป็นพัฒนาการของดาวที่ เริ่มหมดอายุขัยตามลำดับชั้นดาวสามัญ (Main sequence star)

• ดาวยักษ์ (Giant star) หมายถึง ดวงที่มีรัศมีมากกว่าดวงอาทิตย์ ระหว่าง 10-100 เท่า มีแสงส่องสว่าง (Luminous) มากกว่าดวงอาทิตย์ ประมาณ 1,000 เท่า
• ดาวยักษ์ใหญ่ (Supergiant star) หมายถึง ดวงที่มีรัศมีมากกว่าดวงอาทิตย์ ระหว่าง 100-1,000 เท่า มีแสงส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ ประมาณ 10,000 เท่า ขึ้นไป

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography