Granule : จุดดอกดวงเล็กๆ บนดวงอาทิตย์

 

Granule
จุดดอกดวงเล็กๆบนดวงอาทิตย์
 

 

หนึ่งในจุดเล็กที่ผุดขึ้นมากมายกว่าจำนวนหลายพันล้านล้านล้านจุด (หรือ Cells) บริเวณที่มีความสว่างปกคลุมและมองเห็นได้บนดวงอาทิตย์ (Sun) โดยผุดขึ้นต่อเนื่องบริเวณ ที่อยู่บนพื้นผิวที่มีคล้ายกับฟองน้ำร้อนเดือด (Granulation) แต่ละจุดของดอกดวงเล็กๆ (Granule) มีความสว่างตรงกลางเพราะ ได้รับการตอบสนองความร้อนที่ไหลท่วมของ ก๊าซจาก Photosphere (บรรยากาศชั้นพื้นผิวของดวงอาทิตย์)

 

บริเวณขอบดังกล่าวมัวคล้ำด้วยก๊าซที่เย็นกว่าจะไหลย้อนกลับสู่โครงสร้างภายใน โดยลำพังพื้นที่จุดดอกดวงเล็กๆบนดวงอาทิตย์มีสันฐานเป็นรูปทรง Polygon-shaped (หลายเหลี่ยม) ระดับความลึกเฉลี่ย 1 ล้านเมตร จะปรากฎขึ้นในห้วงเวลาภายใน 10 นาที แล้วหายสาบสูญไปสลับฉากไปมาไม่รู้จบ