habitable zone : เขตดำรงชีพ

 

เนื่องจากจักรวาลมีความกว้างใหญ่ไพศาลมาก การค้นหาดาวเคราะห์ เช่น โลกเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะมีจำนวนมาก ดังนั้นเกิดกฎเกณฑ์จากสมการเดรก (Drake) ช่วยกำหนดพื้นที่การสำรวจในแคบลง โดยเน้นการค้นหาลักษณะระบบดาว ที่มีตำแหน่งโคจรคล้ายโลกกับดวงอาทิตย์ ในระบบสุริยะ

จึงเป็นที่มาของขอบเขตพื้นทีเขตดำรงชีพ (Habitable Zone) อันมีแนวโน้มอาจพบระบบน้ำ ชั้นบรรยากาศ ที่เอื้อให้ระบบชีวิตอื่นใดได้ เช่น เขตดำรงชีพของดาวเคราะห์ ในระบบสุริยะ (Extrasolar planet) เคปเลอร์ -22 (Kepler-22) มีระยะทางห่างของดาวหลัก (Host star) กับดาวเคราะห์หิน (Terrestrial planets) ประมาณ 1 AU และ ดาวเคราะห์ หินนั้นต้องมีขนาดใกล้เคียงกับโลก โดยยังต้องเน้นความสมดุลยอุณหภูมิของดาวเคราะห์ (Planet) นั้นเป็นสำคัญ

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography