Handy Sky Measures : การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า

 

Handy Sky Measures
การใช้มือวัดมาตราส่วนบนท้องฟ้า
 

เป็นวิธีสำหรับการคาดคะเน มาตราส่วนบนท้องฟ้าในการฝึกสังเกตกลุ่มดาว (Star) ด้วยตาเปล่า สามารถใข้ได้กับเด็กและผู้ใหญ่มักจะถูกบรรจุไว้ในบทเรียนดาราศาสตร์ (Astronomy) เบื้องต้นโดยนิยมใช้กับเด็กเล็ก

 

แม้ว่าในปัจจุบันมีแผนที่ดาวในรูปแบบที่ทันสมัยบนสมาร์โฟนและใช้ง่าย โดยพื้นฐานควรจะต้องใช้นิ้วและมือเป็นวิธีฝึกทักษะเบื้องต้น ซึ่งเมื่อเข้าใจด้วยวิธีการใช้มือวัด มาตราส่วนบนท้องฟ้าได้ดี การใช้แผนที่ค้นหาดาวแบบสมัยใหม่บนสมาร์โฟนจะเข้าใจดียิ่งขึ้น