Horizontal System : ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า

 

Horizontal System
ระบบเส้นพิกัดขอบฟ้า
 

เราจะยืนที่ไหนก็ตามระบบพิกัดท้องฟ้าจะสัมพันธ์กับตำแหน่งที่เรายืนสังเกตดาว (Star) และให้จินตนาการดังนี้

 

• Zenith (ซีนิธ) จุดเหนือศรีษะขึ้นไปในอวกาศสูงสุด ไกลโพ้น เรียกว่า จุดยอดฟ้า หรือจุดจอมฟ้า

• Nadir (เน-เดอะ) จุดตรงข้ามกับจุดจอมฟ้า เรียกว่า จุดจอมดิน ต่ำลงไปใต้เท้าที่ยินลึกลงไปใต้ดินทะลออกไปในอวกาศอีกด้านไกลโพ้น

• Meridian (เมริเดียน) ตามแนวเส้นวงกลมสมมุติที่ลากจากขั้วเหนือ N และขั้วใต้ S ไปตามโค้งยาว

• Horizon (ฮอไรซัน) เส้นที่ล้อมรอบตัวเราเป็นวงกลมวงกว้างสุดสายตา เรียกว่า เส้นขอบฟ้า