hydrogen alpha : ไฮโดรเจนอัลฟา

 

หรือ H-alpha คือแสงที่มีความยาวคลื่น 656.3 นาโนเมตร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะตอมของไฮโดรเจน ความยาวคลื่นนี้อยู่ในส่วนสีแดงของสเปกตรัมที่มองเห็น (Visible spectrum) และมีการปล่อยออกมาจากพลาสม่า (Plasma) ที่ประมาณ 10,000 K ส่วนใหญ่ในชั้นโครโมสเฟียร์ (Chromosphere) ของดวงอาทิตย์ (Sun) กล้องสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์จะใช้เลนส์ Hydrogen Alpha เพื่อกรองแสงตัดแสงสีขาวออกไป จะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดง (หรือส้มแดง) ใช้สังเกตพื้นผิวดวงอาทิตย์ ได้อย่างปลอดภัยต่อสายตา

**คำเตือน**
ห้ามมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า หรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่มาตรฐานโดยเด็ดขาด ควรใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้ตาบอด

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography