infrasound : คลื่นใต้เสียงตรวจจับดาวตก

 

หมายถึงการตรวจจับวัตถุที่มีทางโคจร เพื่อวิเคราะห์หา Bolide energy (ค่าพลังงาน ในวัตถุนั้น) รวมทั้งตำแหน่ง เวลาและข้อมูลความสูงและสมมุติฐานดาวตก (Meteor) กำลังพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศโลก กลไกคลื่นของอากาศ (Mechanisms of airwave-seismic) จะก่อตัวขึ้นแบบแผนดังนี้ 

(a) เกิดการก่อตัวของ Shockwave (การสะท้านของคลื่น) จนมีความเร็วระดับ Hypersonic ซึ่งเป็นความเร็วเหนือเสียง อย่างน้อย 5 เท่า ติดตามมาลักษณะแพร่กระจาย ตัวออกมา ในแนวตั้งฉากกับวัตถุที่ทะยานตามทางโคจร (Trajectory) 

(b) การก่อตัวของ Shockwave จะทำให้วัตถุนั้นแตกแยกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยจะกระเด็นออกไปในทุกทิศทาง (Omni-directional) หรือคล้ายประหนึ่ง จากจุ ศูนย์กลางในขณะที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง 

(c) แบบแผนการเกิดคลื่น จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งวัตถุนั้นปะทะกับพื้นโลก (Earth)

(d) แบบแผนดังกล่าวจะแสดงคลื่นต่อเนื่องก่อตัวเข้าสู่ผิวโลก ด้วยแรงของความเร็วคลื่นผ่านเข้าสู่ผิวโลกตามลำดับในสถานะ Infrasonic wave (คลื่นใต้เสียง) 

(e) การใช้เครื่องมือตรวจความกดดันคลื่นในชั้นบรรยากาศ จากสถานีตรวจวัด

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography