Ice Giant Planet : ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ

 

Ice Giant Planet
ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์
 

ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune) มีความแตกต่างจากดาวพฤหัสบดี (Jupiter) และดาวเสาร์ (Saturn) เพราะดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเชื่อกันว่ามีหาสมุทร น้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ใต้ก้อนเมฆที่ปกปิดไว้ สิ่งนี้ทำให้แตกต่างจากดาวก๊าซยักษ์ของระบบสุริยะ (Solar System) ความสำคัญคือ ดาวยักษ์น้ำแข็งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปใน กาแล็คซี่ทางช้างเผือก (Milky Way Galaxy) ของเรา มีจำนวนมากกว่าดาวก๊าซยักษ์ เช่น ดาวพฤหัสบดีและ ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่

 

ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน ถูกเรียกว่า เป็นดาวก๊าซยักษ์ (Gas giant) หรือบางครั้งเรียกว่า ดาวเคราะห์โจเวียน (Jovian Planet) แต่ในความจริง มีมวลประมาณ 65% เป็นน้ำ และอื่นๆที่เรียกว่า 'น้ำแข็ง' (Ice Giant) ซึ่งเป็นองค์ประกอบเคมีของมีเทนและแอมโมเนียและมีอุณหภูมิที่ต่ำ เหล่านี้หมายความว่าสารเคมีมีอยู่ในสถานะแช่แข็งทำให้เกิด ชั้นหนาระหว่างชั้นบรรยากาศและแกนของดาวเคราะห์เรียกว่าชั้นแมนเทิล อย่างไรก็ตามรูปแบบที่เก็บสารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะนี้

 

การใช้ห้องทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาสภาพเหล่านี้เป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากยากที่จะสร้างแรงกดดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากน้ำแข็งยักษ์ได้ แต่โมเดลคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยว กับสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่าการผสมน้ำและแอมโมเนีย ที่แช่แข็งภายใน น้ำแข็งยักษ์น่าจะเป็นสารประกอบที่เรียกว่า Ammonia Hemihydrate (โมเลกุลที่ผิดปกติของแอมโมเนีย)