isolated galaxies : กาแล็คซี่ โดดเดี่ยว

 

กาแล็คซี่่ (Galaxy) ที่สำรวจพบทั่วไปมักไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยกลุ่มกาแล็คซี่อื่นๆอย่างเนืองแน่น สำหรับบางกาแล็คซี่ที่อยู่ห่างออกจาก กาแล็คซี่อื่นๆ แม้แต่แสงจากกาแล็คซี่เพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือกาแล็คซี่บริวารขนาดเล็ก (Small satellite galaxies) ก็ยังส่องมาไม่ถึงจึงจัดอยู่ในประเภทของกาแล็คซี่ โดดเดี่ยว (Isolated Galaxies) กาแล็คซี่โดดเดี่ยวจำนวนมากมีสันฐานแบบ Elliptical galaxies (กาแล็คซี่คล้ายรูปไข่) จะถือว่าอยู่ในกลุ่มซากเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ (Fossil groups) ด้วยเพราะเป็นการควบรวมตัวของ ซากกลุ่มกาแล็คซี่เมื่อนานมาแล้ว

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography