Jovian Planets : ดาวเคราะห์ก๊าซ

 

Jovian Planets
ดาวเคราะห์ก๊าซ
 

ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรในระบบสุริยะชั้นนอก ตำแหน่งอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ (Sun) โดยมีวงแหวน มีดวงจันทร์เป็นจำนวนมากไม่มีพื้นผิวที่ชัดเจน เพราะองค์ประกอบเป็นก๊าซ คือ ดาวพฤหัส (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune) รวม 4 ดวง อยู่ในกฎเกณฑ์ดังกล่าว

 

สำหรับ ดาวยูเรนัส (Uranus) และดาวเนปจูน (Neptune) ในปัจจุบันสำรวจพบว่า ก๊าซที่ห่อหุ้มนั้นก่อตัวเป็นน้ำแข็ง จากองค์ประกอบทางเคมี เช่น แอมโมเนียและมีเทนจึงมัก เรียกว่า ดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ (Ice Giant Planet)