Juno spacecraft : จูโน

 

จูโนคือ ยานสำรวจพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ขนาดตัวยาน 3.5 x 3.5 เมตร แผงปีกพลังงานแสงอาทิตย์ยาวแต่ละด้าน 9 เมตร รวมพื้นที่ 60 ตรม. มีพลังงานไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ 400 วัตต์ น้ำหนัก 1,280 กิโลกรัม และเดินทางด้วยความเร็วสูงมากถึง 250,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อที่จะมีแรง ต่อต้านแรงโน้มถ่วง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจูโนจะสำรวจปริมาณน้ำที่อยู่ใน ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ซึ่งจะช่วยกำหนดทฤษฎีการก่อตัวของดาวเคราะห์ ที่ถูกต้อง (หรือถ้าจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีใหม่) และวัดองค์ประกอบอุณหภูมิการเคลื่อนที่ของเมฆและคุณสมบัติอื่นๆ ทำแผนที่สนามแม่เหล็กและ แรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดี จะเผยโครงสร้างลึกของดาวเคราะห์ก๊าซใกล้ขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยเฉพาะเรื่องสนามแรงแม่เหล็กขนาดใหญ่

 

ตรวจสอบแกนดาวเคราะห์ที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีผลทำให้สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีพุ่งสูงขึ้น และสังเกตออโรรา (Aurora) ที่เกิดขึ้นบนขั้วเหนือ ที่ผ่านมาจูโน ได้ส่งภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีจำนวนมากกลับมาสู่โลก ทำให้เรามองเห็นพายุก๊าซอย่างใกล้ชิด และภาพด้านขั้วเหนือและขั้วใต้ ที่เราไม่เคยเห็นจากโลก ในขณะนี้จูโนยังทำการสำรวจตามแผนการณ์ที่วางไว้อย่างน่าทึ่งและน่าสนใจ เพื่อหาคำตอบองค์ประกอบใต้ยอดเมฆและ ใต้พายุก๊าซที่ปกคลุมอยู่

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer