Juno Spacecraft : จูโน

 

Juno Spacecraft
จูโน
 

จูโนคือ ยานสำรวจพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ขนาดตัวยาน 3.5 x 3.5 เมตร แผงปีกพลังงานแสงอาทิตย์ยาวแต่ละด้าน 9 เมตร รวมพื้นที่ 60 ตรม. มีพลังงานไฟฟ้า จากดวงอาทิตย์ 400 วัตต์ น้ำหนัก 1,280 กิโลกรัม และเดินทางด้วยความเร็วสูงมากถึง 250,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อที่จะมีแรงต่อต้านแรงโน้มถ่วง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจูโนจะสำรวจปริมาณน้ำที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ซึ่งจะช่วยกำหนดทฤษฎีการก่อตัวของดาวเคราะห์ ที่ถูกต้อง (หรือถ้าจำเป็นต้อง ใช้ทฤษฎีใหม่) และวัดองค์ประกอบอุณหภูมิการเคลื่อนที่ของเมฆและคุณสมบัติอื่นๆ ทำแผนที่สนามแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีจะเผยโครงสร้างที่ลึกลงไปของ ดาวเคราะห์ก๊าซใกล้ขั้วเหนือและขั้วใต้

 

โดยเฉพาะเรื่องสนามแรงแม่เหล็กขนาดใหญ่ ตรวจสอบแกนดาวเคราะห์ที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีผลทำให้สนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีพุ่งสูงขึ้น และสังเกตออโรรา (Aurora) ที่เกิดขึ้นบนขั้วเหนือที่ผ่านมาจูโน ได้ส่งภาพถ่ายดาวพฤหัสบดีจำนวนมากกลับมาสู่โลก ทำให้เรามองเห็นพายุก๊าซอย่างใกล้ชิดและภาพด้านขั้วเหนือและขั้วใต้ ที่เราไม่เคย เห็นจากโลก ในขณะนี้จูโนยังทำการสำรวจตามแผนการณ์ที่วางไว้อย่างน่าทึ่งและน่าสนใจ เพื่อหาคำตอบองค์ประกอบใต้ยอดเมฆและ ใต้พายุก๊าซที่ปกคลุมอยู่