light year : ปีแสง

 

หน่วยวัดระยะทางของลำแสง หรือการแผ่รังสีใดๆ เดินทางในอวกาศ เท่ากับเวลา 1 ปี แสงเดินทาง 1 ปี มีระยะ เท่ากับ 9,500,000,000,000 กม. เช่น เนบิวล่า (Nebula) NGC 2264 มีระยะทางห่างจากโลก 2,400 ปีแสง หรือซูเปอร์โนวา (Supernovas) M 1 มีระยะทางห่างจากโลก 6,500 ปีแสง และกาแล็คซี่ (Galaxy) NGC 1232 มีระยะทางห่างจากโลก 60 ล้านปีแสง เป็นต้น เห็นได้ว่าการเขียน-อ่าน หน่วยเป็นปีแสงสะดวกมากกว่าแสดงหน่วยเป็นกิโลเมตร จึงนำหน่วยระยะทางปีแสง (Light Year) มาใช้แทนเพื่อเป็นการลดความยุ่งยากของตัวเลขจำนวนมากดังกล่าว

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography