magnetic star : ดาวสนามเหล็ก

 

ลักษณะการผันผวน ของดาวที่มีสนามแม่เหล็กอันแข็งแกร่ง แต่ไม่เหมือนสนามแม่เหล็ก เช่น ของดวงอาทิตย์ (Sun) เกิดจากความประหลาด ขององค์ประกอบทางเคมี เช่น ความเข้มข้นของธาตุ Silicon และธาตุ Strontium ซึ่งพบยากบนโลก ด้วยปฎิกิริยาบริเวณจุดดับบนดาว (Starspots) ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปฎิกิริยาสนามแม่เหล็ก ที่เคลื่อนตัวไปด้วยความแข็งแกร่ง ระดับ 10,000 Gauss (บนดวงอาทิตย์ความ แข็งแกร่งสูงสุด 2,000-4,000 Gauss) แบ่งออกแต่ละประเภทดังนี้ 

• Ap stars
คือ ดาวที่รวมองค์ประกอบต่างๆเกินความจำเป็นจนผิดปกติ เช่น Manganese, Mercury, Silicon, Chromium, Strontium, Europium, มีอุณหภูมิ ความร้อนพื้นผิว 8,000-15,000 Kelvins หมุนรอบตัวเองช้าเป็นเหตุให้การเคลื่อนตัวความร้อนช้าทำให้แรงดึงดูดน้อย ทำให้ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งสนามแม่เหล็กได้ ซึ่งเรายังไม่เข้าใจถึง ระบบดังกล่าว 

• Magnetic ataclysmic binaries
คือ ดาวแคระขาว (White dwarf star) ที่มี สนามแม่เหล็กแข็งแกร่งแต่ดั้งเดิม และเพิ่มพูนอย่างท่วมล้นจนสับสนของระบบสนามแม่เหล็ก 

• Magnetars 
คือ ดาวนิวตรอน (Neutron star) ที่มีความแข็งแกร่งของสนาม แม่เหล็กมากกว่าโลกพันล้านล้านล้านเท่า หรือมากกว่า 100-1,000 เท่า สนามแม่เหล็กของ Radio pulsar ดาวนิวตรอน จึงมีระดับความแข็งแกร่งอย่างสุดขั้วจากสนามแม่เหล็ก ประเภท Magnetar ซึ่งเกินกว่ามนุษย์จะสัมผัสได้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อระบบสมอง

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography