magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก

 

อาณาเขตบริเวณอวกาศชั้นนอกสุดรอบๆดาวเคราะห์ (Planet) ซึ่งมีสนามแม่เหล็กชนิดพลังสูงสุด (Magnetic field predominates) โดยมีอำนาจมากกว่าพายุสุริยะ (Solar wind) รูปทรงของขอบเขตสนามแม่เหล็ก (Magnetosphere) ถูกเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไปตามอนุภาคกระแสพายุสุริยะ เพราะเกิดปฎิกิริยาต่อกันระหว่าง สนามแม่เหล็กดาวเคราะห์และพายุสุริยะ

ดังนั้นส่วนขอบของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เปรียบเสมือนเป็นโล่กำบังขัดขวางป้องกันหน่วงเหนี่ยว Plasma (ละอองของ ก๊าซร้อนจัด) ที่พัดมากับพายุสุริยะปะทะกับ ดาวเคราะห์หรือโลก (Earth) ชั้นนอกสุดของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เรียกว่า Magnetopause ส่วนบริเวณที่มีความแปรปรวนของเส้นแรงแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสพายุ สุริยะ เรียกว่า Magnetosheath

ของขวัญ,ของที่ระลึก,ของเล่น,ของประดับ,ของใช้,อวกาศ,ดาราศาสตร์,sunflowercosmos,หนังสือ,สื่อวิทยาศาสตร์
ค่ำดูดาว เช้าดำน้ำ ค่ายดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ Sunflower Camp พัทยา
Astronomy and Oceanography,The Elementary Course Experience of Science Explorer
เพื่อประสบการณ์ครอบครัวยุคใหม่ 1 คืน 2 วัน ที่พักพร้อมอาหารและกิจกรรม จัดพิเศษสำหรับกลุ่มขนาดเล็ก 20 คน
สอบถามเพิ่มเติม facebook

ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
 Peter Sunflower
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Astronomy
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Boom Naui
ดูดาว,ดำน้ำ,ค่ายดาราศาสตร์,สมุทรศาสตร์,Sunflower,Camp,พัทยา
Oceanography