Magnetosphere : ขอบเขตสนามแม่เหล็ก

 

Magnetosphere
ขอบเขตสนามแม่เหล็ก
 

อาณาเขตบริเวณอวกาศชั้นนอกสุดรอบดาวเคราะห์ (Planet) ซึ่งมีสนามแม่เหล็กชนิดพลังสูงสุด (Magnetic field predominates) โดยมีอำนาจมากกว่าพายุสุริยะ (Solar Wind) รูปทรงของขอบเขตสนามแม่เหล็ก (Magnetosphere) ถูกเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามอนุภาคกระแสพายุสุริยะ เพราะเกิดปฎิกิริยาต่อกันระหว่างสนามแม่เหล็กดาวเคราะห์ กับพายุสุริยะ

 

ดังนั้นส่วนขอบของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เปรียบเสมือนเป็นโล่กำบังขัดขวางป้องกันหน่วงเหนี่ยว Plasma (ละอองของก๊าซร้อนจัด) ที่พัดมากับพายุสุริยะปะทะกับดาวเคราะห์ หรือโลก (Earth) ชั้นนอกสุดของขอบเขตสนามแม่เหล็ก เรียกว่า Magnetopause ส่วนบริเวณที่มีความแปรปรวนของเส้นแรงแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสพายุสุริย เรียกว่า Magnetosheath