Mergers of Galaxies : การควบรวมกิจการของกาแล็คซี่

 

Mergers of Galaxies
การควบรวมกิจการของกาแล็คซี่
 

กาแล็คซี่ (Galaxy) ถูกคิดว่าเป็น "เกาะในจักรวาล" ไม่เชื่อมต่อกันได้ ทั้งนี้เป็นกระบวนการมองกาแลกซี่ถูกกำหนดและเข้าใจโดย เงื่อนไขเริ่มต้น ที่กาแล็คซี่ก่อตัวและกระบวน การทั้งหมดภายในกาแล็คซี่เอง แต่ต่อมาแล็คซี่เริ่มมีการเติบโตขึ้นตัวอย่างเช่น กาแล็คซี่ที่มีการจับคู่ได้มีการค้นพบมากขึ้น

 

กาแล็คซี่เหล่านี้พบว่ามีสีน้ำเงินผิดปรกติเป็นคุณสมบัติของดาวฤกษ์ (Star) มีความแตกต่างจากกาแล็คซี่ทั่วไป พบว่ามีคู่ของกาแล็คซี่มีการปะทุขึ้นอย่างรุนแรง จึงทราบว่าเป็น ตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นจริง สามารถอธิบายได้จากการปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วง

 

การควบรวมของกาแล็คซี่ การเติบโตขึ้นของกาแล็คซี่สามารถโต้ตอบกันด้วยการปฏิสัมพันธ์ และอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อ คุณสมบัติของกาแล็คซี่ ซึ่งส่งผลต่อนิวเคลียส ของกาแล็คซี่ในการควบรวมกิจการและกาแล็คซี่มีความปั่นป่วนจะใช้เวลานานแสนนานจึงจะหยุดนิ่ง