Molecular Clouds : เมฆโมเลกุล

 

Molecular Clouds
เมฆโมเลกุล
 

 

เมฆซึ่งก่อตัวขึ้นจากโมเลกุลของก๊าซ (Gas) ตั้งแต่เริ่มต้นกระทั้งเมฆนั้นมีจำนวนทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าไปรวมตัวกันบริเวณแขนกังหันกาแล็คซี่ (Galaxy)​ ตามแรงโน้มถ่วง เคลื่อนไหวไปตามกระแสพายุแห่งดวงดาว (Stellar Wind)

 

ทั่วไปเมฆโมเลกุล (Molecular Clouds) เหล่านี้มักมีอุณหภูมิต่ำความหนาแน่นต่ำ แต่ด้วยการรวมตัวกันไปมานับล้านๆครั้งจนมีความข้นเหนียว จึงมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น แข็งระดับเท่ากับ เม็ด-ละอองฝุ่นหรือสสารระหว่างดวงดาว (Interstellar Dust Grains)

 

การรวมตัวนับล้านๆครั้งจะขึ้นอยู่กับเวลาอันยาวนานมากเป็น ประการหนึ่งจากขนาดที่รวมตัวครั้นแรกๆขนาดจะไม่เกิน 1 ปีแสง (Light Year) มีความหนาแน่นไม่กี่เท่าของ ดวงอาทิตย์ ต่อมามีขนาดใหญ่โตถึง 1,000 ปีแสง ทำให้ มีความหนาแน่นรวมกันมากกว่า 10,000 เท่าของดวงอาทิตย์ (Sun) ขนาดใหญ่ดังกล่าวเรียกว่า Giant Molecular Clouds เอื้อเป็นแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมก่อตัวดาว เกิดใหม่ (Star-forming) เพราะมีวัตถุดิบสมบูรณ์เพียงพอ