neutrons star : ดาวนิวตรอน

 

ป็นวัตถุขนาดเล็ก ด้วยการยุบตัวพังทะลายจากการระเบิดซูเปอร์โนวา (Supernovas) เป็นการล่มสลายของดาว (Star) สิ่งที่เกิดขึ้นคือ จึงมีความร้อนมากและมีส่วนผสม ทับกันขององค์ประกอบของ Electrons และ Protons พื้นผิวเปลือกจึงเป็นสื่อไฟฟ้าอย่างดี

ทั้งๆที่เป็นวัตถุขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 10 กิโลเมตร เทียบแล้วมีขนาดเล็กกว่าเมืองบนโลกอีก แต่มีความหนาแน่นมากที่สุด มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เพียง วัตถุดิบบนดาวนิวตรอน (Neutrons star) เท่ากรวด 1 ก้อน มีน้ำหนัก ถึง 1,000 ล้านตัน และมีความสามารถหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูง 43,000 รอบต่อนาที มีสนาม แม่เหล็กแข็งแกร่งกว่าโลกล้านล้านเท่า และขณะหมุนเกิดเป็นลำแสงวูบวาว เรียกว่า พัลซาร์ (Pulsar)