Neutron Star (Magnetars) : ดาวนิวตรอน

 

Neutron Star (Magnetars)
ดาวนิวตรอน
 

 

มักรู้จักในชื่อ ดาวนิวตรอน (Neutron Star) บางครั้งเรียกว่า Magnetars จะประกอบด้วยเกือบทั้งหมดของดาวนิวตรอน เกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ (Star) มวลสูงมีเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 20 กม. มีมวลประมาณ 1.5 เท่าของดวงอาทิตย์ สิ่งที่สำคัญคือการบดขยี้เมฆอิเล็กตรอนลงไปเป็นขนาดของนิวเคลียส ?

 

สมมติว่าเราสามารถสร้างแรงที่แรงพอที่จะบดขยี้ก้อนหินที่มีขนาดประมาณสนามฟุตบอลหนัก 4 ล้านตัน หินนั้นจะถูกบีบให้มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทราย และยังคงมีน้ำหนัก 4 ล้าน ตัน นั้นคือลักษณะทางกายภาพของดาวนิวตรอน เพราะอะตอมถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์และอิเล็กตรอนติดอยู่ภายในโปรตอน

 

แม้คุณอยู่ห่างสนามแรงโน้มถ่วงของดาวนิวตรอนหลาย พันไมล์สนามแม่เหล็กรอบดาวนิวตรอนมีความแข็งแรงมาก แรงแม่เหล็กบีบอัดยานอวกาศของคุณจนเล็กเป็นผงจิ๋ว เป็นการเผชิญกับอันตรายถึงตายไม่เหลือซาก การหมุนรอบตัวเองของดาวนิวตรอนขับเคลื่อนด้วยการหมุนเรียกว่าพัลซาร์ (Pulsar) สนามแม่เหล็กแรงหมุนอย่างรวดเร็วสร้าง ขึ้นเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าดังกล่าว สูงกว่าสายฟ้าผ่า ถึง 30 ล้านเท่า และยังมีการตกค้างของอนุภาคที่มีพลังงานสูงเหมือนกระแสพายุไฟฟ้าเปลือกผิวอาจแตก แยกออกจากกันได้เพราะแรงเครียด

 

ดาวนิวตรอนมี สนามแม่เหล็กที่ใหญ่กว่าสนามแม่เหล็กของโลกประมาณ 4,000 ล้านเท่า มีแรงโน้มถ่วงมากกว่า 100 พันล้านเท่า เป็นสนามแม่เหล็กที่น่ากลัวก่อให้เกิดการ ระเบิดอย่างรวดเร็วของรังสีเอกซ์ ที่เรียกว่า แหล่งมหาศาลรังสีเอกซ์ (X-ray Burster หรือ X-ray Flashes) เหตุการณ์เหล่านี้อาจหมายถึงการระเบิดซูเปอร์โนวา (Supernovas & Supernovas Remnants) ระดับกลาง ซึ่งมีพลังมากกว่าซุปเปอร์โนวาธรรมดา น่าจะมีส่วนทำให้เกิดการระเบิดของรังสีแกมมา การระเบิดจากแม่เหล็ก อาจเกิดขึ้นได้นับหลายร้อยปีหลังจากการระเบิดครั้งแรก