new general catalog : บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป

 

บัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป (New General Catalog) นับเป็นยุคใหม่ขณะนั้นมีต้นกำเนิดเมื่อ 120 ปีมาแล้ว จาก John Louis Emil Dreyer นักดาราศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ในโครงการสมาคมดาราศาสตร์ ประเทศอังกฤษ (Royal Astromical Societyin England) ปี ค.ศ. 1888 ใช้ชื่อว่า Dreyer's New General Catalog of Nebulac and Clusters of Star

โดยได้จัดทำเพิ่มเติมขึ้นมีจำนวนวัตถุด้านลึกในท้องฟ้า (Deep Sky Objects) มากถึง 7,840 วัตถุ เป็นส่วนแยกใหม่มาจากบัญชีรายชื่อ ดาวเฮอร์เชล (Herschel's Catalog) นับเป็นบัญชีรายชื่อดาวที่ครอบคลุมมากขึ้น แม้มีข้อผิดพลาดต่อมาภายหลังมีการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การจัดทำบัญชี รายชื่อดาวใหม่ทั่วไป (New General Catalog) มิได้ค้นหาแบบสุ่ม (Random) จึงมีความแตกต่างจากบัญชีรายชื่อดาวเมซีเย (Messier's Catalog) เพราะบัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป ใช้วิธีจัดสัดส่วน Right ascension ตามองศาตำแหน่งวงกลมท้องฟ้า ทำให้มีรายละเอียดสะดวกต่อการค้นหา กลุ่มวัตถุด้านลึกในท้องฟ้า

ทั้งหมดใช้รหัสตัวอักษร NGC นำหน้าตั้งแต่ NGC 1 ถึง NGC 7840 ต่อมาบัญชีรายชื่อดาวใหม่ทั่วไป ได้เพิ่มภาคผนวช (Supplementary) จากการสำรวจวัตถุด้านลึกใน ท้องฟ้าเพิ่มเติมครั้งแรกระหว่างปีค.ศ. 1888-1894 ใช้รหัสตัวอักษร IC จำนวน 1,529 วัตถุ และครั้งที่สองจากการสำรวจ เพิ่มระหว่างปี ค.ศ. 1895-1907 รวมเป็น 3,856 วัตถุใช้รหัสตัวอักษร IC นำหน้า ตั้งแต่ IC 1 ถึง IC3856 กลุ่มวัตถุในบัญชีรายชื่อของบัญชีรายชื่อ ดาวใหม่ทั่วไป ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 80 มม.ขึ้นไปจึงสามารถ ค้นหาได้ และวัตถุด้านลึกในท้องฟ้า ที่ไกลมากๆนั้น ต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 5-8 นิ้ว จึงจะสังเกตเห็นได้

 

Sunflower Academy Homeschool SUNFLOWER
Panorama Infographics HomeSchool Freedom
Sky Stars With Thai Astronomy Huatakhe Astronomer